کارشناس امور سهام و گزارشات

گلدیران

تهران

منتشر شده 6 ماه پیش

توضیحات

● تهیه فایل بودجه با توجه به پیش بینی های واحد های مختلف و مفروضات اعلامی از طرف رئیس واحد. ● تهیه صورت های مالی ماهانه و گزارشات عملکرد. ● تهیه بودجه نقدی ماهیانه به تفکیک کانال های فروش و مقایسه آن با عملکرد ماهیانه شرکت. ● تهیه پیش بینی بودجه نقدی. ● تهیه و ارسال گزارشات مورد نیاز واحدهای مختلف. ● ارائه گزارش های ادواری ،مقطعی وموردی از وضعیت سهام شرکت و سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس ● دریافت گزارش از سایت سازمان بورس و کنترل و تطابق سهامداران به منظور جلوگیری از هرگونه مشکلات احتمالی. ● ایجاد بانک سهامداران و ثبت دقیق اطلاعات آنها به منظور کنترل وضعیت سهام و انجام پرداخت ها. ● انجام امور مالی و حسابداری مربوط به پرداخت سود سهامداران، افزایش سرمایه و غیره. ● پاسخگویی به سهامداران بیرونی بر اساس ضوابط محرمانگی و حدود اختیارات تفویض شده. ● مغایرت گیری بین سیستم سهام و ترازنامه به منظور تطبیق مانده حساب های سهام. ● تهیه صحیح و بموقع گزارشات مدیریت و بودجه.

پیش‌نیازها

● داشتن اطلاعات کافی از بازار بورس (سجام، ستان و کدال). ● قدرت برقراری ارتباط بصورت مکتوب و شفاهی. ● توانائی تجزیه و تحلیل داده های مالی. ● تسلط به روش های تهیه و تنظیم بودجه. ● آشنا با سیستم نرم افزاری مدیریت سهام شرکت پذیرفته شده در بورس. ● آشنا با سیستم سجام، ستان و کدال در بارگذاری اطلاعات. ● داشتن مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته‌های مالی یا حسابداری. ● داشتن بیش از 4 سال سابقۀ کاری. ● مسلط به همکاران سیستم، راهکاران پیشرفته، و سجام. ● مهارت‌های ارتباطی و مذاکره، مشتری مداری، قدرت تحلیلی، مدیریت زمان.

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،