کارشناس امور سرپناه، بهداشت و آب

(شورای پناهندگان نروژ (ان ار سی

مشهد

منتشر شده 2 ماه پیش

اطلاعات فارسی این آگهی به صورت سیستمی ترجمه شده است.

توضیحات

"لطفاً پس از فشار دادن" درخواست "از طریق لینک ارائه شده اطمینان حاصل کنید. NRC فقط متقاضیانی را که از طریق وب کرویتر مراجعه می کنند، در نظر می گیرد." مسئولیت های عمومی: برای بهبود کیفیت فعالیت ها، از پیروی از سیاست ها، ابزارها، کتاب های راهنما و دستورالعمل های اطمینان حاصل کنید. طبق برنامه اقدام، نمونه کارهای پروژه تفویض شده CC را اجرا کنید. گزارش های وضعیت را طبق نیاز مدیریت تهیه و توسعه دهید. از بایگانی مناسب اسناد اطمینان حاصل کنید. اطمینان حاصل کنید که پروژه ها ذی نفعان را که بیشترین نیاز را دارند هدف قرار می دهند و روش های جدید و بهتری را برای کمک بررسی و ارزیابی کنید. ایده های بهبود فنی، روش ها و رویکردها و مشارکت در توسعه مواد و ابزارهای برنامه ای را تبلیغ و به اشتراک بگذارید. نیازها و شکاف های محافظتی را شناسایی و گزارش کنید، راه های جدید و ایمن تری را برای کمک به کاوش و پیشنهاد دهید. مسئولیت های خاص: در صورت لزوم در تهیه تجزیه و تحلیل شکاف، پیشنهادات، گزارشات استفاده از بودجه و سایر اسناد مربوطه اطمینان حاصل کنید که از صحت و انطباق با قوانین و مقررات NRC اطمینان حاصل کنید. کمک به تهیه نقشه ها و مشخصات فنی برای اجرای فعالیت های Shelter / WASH. انجام نیازسنجی منظم از جمله ارزیابی مدارس مشترک با CC CC برای تعیین نیازهای توان بخشی مدارس. کمک به محاسبه صورتحساب مقادیر (BoQ) و تهیه برآورد هزینه مطابق با استانداردها و در بودجه اختصاص یافته. کنترل کیفیت را انجام داده و از پیمانکاران NRC پشتیبانی فنی ارائه دهید. از بخش تدارکات و دارایی NRC در تهیه اسناد لازم برای مراحل مناقصه برای اجرای فعالیتهای Shelter / WASH پشتیبانی کنید (به عنوان مثال تهیه مواد و تأمین کنندگان قرارداد). هنگامی که پیمانکاری آستانه ای را برآورده کرده است ، پیشرفت کارهای ساختمانی را کنترل کرده و سند را ثبت کنید و در روند مربوط به مستندات مغایرت یا گواهی پایان کار شرکت کنید. فعالیتهای بسیج جامعه و انتخاب ذینفع را انجام دهید تا اطمینان حاصل کنید که خدمات پناهگاه و WASH و ذینفعانی که بیشترین نیاز به محافظت را دارند، ارائه می شود. تحویل خدمات به ذینفعان (از جمله سرپناه، NFIs، کیت های بهداشتی، و واگذاری ساخت و ساز یا توان بخشی مدارس و ساختمان های جامعه) از جمله سازگاری محصولات قابل تحویل. کمک در توسعه ابزارهای نظارت و استفاده از آنها برای مشاهده و گزارش مداوم کمیت و کیفیت کار اجرا شده.

پیش‌نیازها

صلاحیت های حرفه ای عمومی برای این موقعیت: مدرک دانشگاهی مهندسی عمران یا معماری. حداقل 3 سال سابقه کار با مسئولیت های مشابه در فعالیت های پناهگاه و WASH از جمله کارهای ساختمانی یا توانبخشی یا نظارت. سابقه کار قبلی در زمینه های پیچیده و بی ثبات ، ترجیحاً کار با بدن های دولت. تسلط به زبان انگلیسی و فارسی ، چه نوشتاری و چه گفتاری. توانایی در نرم افزارهای مرتبط مانند اتوکد ، پروژه MS و Microsoft Office. تجربه کار با NGO / INGO یک امتیاز مثبت خواهد بود. تجربه در بسیج جامعه یک امتیاز مثبت خواهد بود. تجربه پاسخ به بلایای طبیعی یک امتیاز مثبت خواهد بود. صدور گواهینامه از سازمان مهندسی ساخت و ساز ایران (مدیر عامل) در زمینه طراحی / محاسبه، نظارت و یا ساخت (درجه 3 تا 1) یک صلاحیت مطلوب است. زمینه، مهارت، دانش و تجربه خاص: امکان تهیه گزارشات با کیفیت خوب به زبان انگلیسی و فارسی در مهلت مقرر. در مذاکره با طیف وسیعی از سهامداران با منافع مختلف، از جمله پیمانکاران و مدیران اردوگاه، مهارت دارد. قابلیت های جامع ساخت و ساز، اطمینان از نظارت فنی موثر در محل. امکان ارائه راه حل های فنی برای رفع نواقص احتمالی در قراردادها، اجرای کار و غیره از طریق تنظیم دستور کار، اصلاح قرارداد و غیره. دانش پایه ای در مورد قانون کار ایران ، مقررات مالیاتی و قرارداد و مدیریت چرخه پروژه. ظرفیت کار با پایگاه داده پروژه (مانند توزیع و لیست ذینفعان).

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،