کارمند فروش

سرامیک زیگما تهران

منتشر شده 19 روز پیش

توضیحات

 • پیگیری دقیق با کارخانجات جهت تولید سفارشات.
 • برنامه‌ریزی و پیگیری امور (ارسال سفارشات).
 • انجام هماهنگی و ارتباط موثر به سایر واحدها.
 • انجام امور اداری و دفتری.
 • انجام امور محوله در زمان و ساعت خواسته شده.

پیش‌نیازها

 • روابط عمومی بالا.
 • با انگیزه و مسئولیت‌پذیر.
 • تسلط کامل به مایکروسافت آفیس به ویژه ورد و اکسل.
 • توانایی تهیه انواع گزارشات مورد نیاز.
 • سابقه کاری موثر.
 • آشنایی اولیه با زبان انگلیسی.

نوع استخدام

 • تمام وقت

رده سازمانی

جزییات

نوع استخدام

 • تمام وقت

رده سازمانی

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،