مدیر فروش منطقه

دایان برتر آرنا تهران

منتشر شده 2 ماه پیش

توضیحات

 • سرکشی به مناطق تحت پوشش در کشور با هدف ایجاد و توسعه فروش.
 • نظارت دائم بر روی عملکرد مشتریان با هدف افزایش رضایتمندی و بهره‌وری.
 • پیگیری وصول به موقع مطالبات و اخذ به‌موقع آن‌ها.
 • حضور منظم در بازارهای هدف و ارائه گزارش مستند از روند فعالیت مشتریان و رقبا در آن‌ها.

پیش‌نیازها

 • مهارت ارتباطی بالا.
 • شناخت بازار مواد غذایی.
 • قدرت تجزیه‌وتحلیل داده‌های بازار و فروش.
 • توان رهبری.
 • سرعت در تصمیم‌گیری.
 • توانایی حل مسئله.
 • حداقل سه سال سابقۀ مستقیم در مدیریت فروش محصولات تند گردش غذایی.
 • آشنایی با فضای کاری در حوزه نمایندگان و امکان رفتن به ماموریت.

نوع استخدام

 • تمام وقت

رده سازمانی

جزییات

نوع استخدام

 • تمام وقت

رده سازمانی

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،