کارشناس کنترل کیفیت

دریا پالا

تهران

منتشر شده 2 ماه پیش

توضیحات

● تهیه اسناد و رویه‌های تست و بازرسی مورد نیاز برای پروژه‌های نفت و گاز از جمله مراحل و برنامه‌های بازرسی و آزمایش. ● تهیه گزارش‌های آزمایشی مطابق با مشخصات پروژه و استانداردهای مربوط. ● نظارت بر روند بررسی کیفیت قطعات ساخته شده. ● صدور یادداشت بازرسی مورد نیاز و گزارش آزمایش مربوطه و سوابق عدم انطباق در پروژه. ● هماهنگی مراحل مختلف بازرسی با کارفرمایان، پیمانکاران و نمایندگان شخص ثالث تعیین شده آن‌ها. ● شرکت در جلسه‌های بازرسی از جمله جلسه‌های قبل از بازرسی و مذاکره با نمایندگان در مورد مراحل و جزئیات بازرسی. ● همکاری نزدیک با بخش‌های مهندسی، برنامه‌ریزی و تدارکات برای هماهنگی عملیات و فعالیت‌ها.

پیش‌نیازها

● داشتن حداقل هشت سال سابقۀ کاری مرتبط. ● آشنا با تست‌ها، هیدروتست‌ها، رنگ و جوش. ● آشنا با تجهیزات نفت و گاز. ● آشنا با ASTM ،API ،ASME ،AWS و سایر کدها و استانداردهای بین‌المللی مرتبط. ● آشنا با مایکروسافت آفیس.

نوع استخدام

  • تمام وقت

جزییات

نوع استخدام

  • تمام وقت

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،