کارشناس کنترل کیفیت

آلومینیوم پارس

ساوه

منتشر شده 4 ماه پیش

توضیحات

● انجام تست متالوگرافی و تحلیل ریزساختاری محصولات کستر و تحلیل نتایج تست‌ها. ● مدیر مستقیم: رئیس کنترل کیفیت و مدیر کنترل کیفیت و آزمایشگاه. ● مدت قرارداد آزمایشی: ۳ ماه. ● ساعت کاری: هشت ساعت دوشیفت. ● پاداش و مزایا: پاداش افزایش تولید.

پیش‌نیازها

● داشتن حداقل مدرک کارشناسی در رشتۀ مهندسی متالورژی. ● داشتن حداقل یک سال سابقۀ کاری مرتبط. ● مسلط به تست‌های خواص مکانیکی فلزات. ● مسلط به انجام تست کشش و کوانتومتری. ● توانایی کار با ابزارهای اندازه گیری. ● شناخت کامل فلز آلومینیوم و فرآیندهای تولید و شکل دهی. ● آشنایی با زبان انگلیسی و توانایی مطالعه متون انگلیسی. ● مسلط به مایکروسافت آفیس.

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

جزییات

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،