کارشناس مستندات (تضمین کیفیت)

داروسازی تهران شیمی تهران

منتشر شده 1 ماه پیش

توضیحات

  • تدوین شناسنامه فرآیندهای سازمانی و بازنگری مستندات.
  • کارسنجی و زمان‌سنجی.
  • شناسایی و به‌کارگیری روش‌های نوین مدیریت کیفیت سازمانی.
  • ارائه راهکارهای مختلف برای بهبود و اصلاح سیستم‌ها.

پیش‌نیازها

  • مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته‌های شیمی یا مهندسی صنایع.
  • سابقه کاری مرتبط در حوزه مستندات تضمین کیفیت ترجیحاً در شرکت‌های داروسازی.
  • متعهد و مسئولیت‌پذیر.
  • منظم و با دقت.

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

جزییات

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،