مدیر تضمین کیفیت

مدي تک سيستم

اشتهارد

منتشر شده 1 ماه پیش

Job Description

Meditechsys (Member of ICD Group), in order to develop its valuable human capital, invites qualified experienced professionals. ● Establishment, implementation, and maintenance of related national and international systems and standards in the company and lead the quality assurance team. ● Monitoring the activities and guiding the quality control team to ensure the compliance of production processes with the set requirements. ● Monitoring product and process compliance with national and international requirements.

Requirements

● Bachelor's degree in Biomedical Engineering, Mechanical Engineering, Industrial Engineering, or Pharmacy. ● Fluent in English. ● Proficient in ISO 13485. ● Proficient in GMP principles. ● Proficient in statistical quality control tools. ● Familiar with CE requirements.

Employment Type

  • Full Time

Seniority

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،

محاسبه‌کننده حقوق

چقدر حقوق بگیرم؟