کارشناس کنترل پروژه

تامین و انتقال آب خلیج فارس تهران

منتشر شده 2 ماه پیش

توضیحات

 • رعایت کلیه قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب در راستای (ماموریت، چشم‌انداز و ارزش‌ها) به منظور دستیابی به اهداف و سیاست‌های شرکت.
 • مدیریت هماهنگی و یکپارچه‌سازی کلی فعالیت‌های فنی در پروژه‌های مهندسی (اخذ کلیه دیتاها و اطلاعات فنی مربوط به پروژه‌ها).
 • راهبری، بررسی و برنامه‌ریزی تغییرات طراحی پروژه.
 • مشورت و یا مذاکره با پیمانکاران برای آماده‌سازی مشخصات پروژه.
 • تخمین بودجه، مناقصه یا قرارداد.
 • ارزیابی امکان‌سنجی پروژه‌ها، تجزیه‌وتحلیل و فناوری آن‌ها با توجه به نیازهای منابع و تقاضای بازار.
 • نقد و بررسی و یا تایید و عدم تأیید صورت‌وضعیت‌ها و یا برآورد هزینه.
 • اجرای سیاست‌ها، استانداردها و یا روش‌های مهندسی و فنی.
 • همکاری در پیاده‌سازی سیستم‌های متمرکز کنترل پروژه و پایش مستمر پروژه‌های در دست اجرای شرکت.
 • تنظیم و ارائه گزارش‌های به موقع دوره‌ای و موردی از پیشرفت عملیاتی/مالی و انحراف از معیار در چارچوب تعهدات قراردادی، برنامه زمان‌بندی، بودجه، صورتجلسات، توافقات و غیره.
 • ارزیابی میزان پیشرفت همکاری ‌ها و توافقات مندرج در یادداشت‌های تفاهم و توافقنامه‌های مبادله شده و ارائه پیشنهادهای مناسب حسب دستور.
 • ارائه گزارش نتایج حاصل از عارضه‌یابی و ارزیابی شاخص‌های بهره‌وری به مقامات مافوق و مراجع ذیربط به منظور اتخاذ تصمیمات مناسب.
 • برنامه‌ریزی و اجرای پایش به منظور کنترل و تطبیق در دستاوردها.
 • تهیه برنامه‌های زمان‌بندی پروژه‌ها.
 • تحلیل دلایل تأخیرات پروژه‌ها.
 • شناسایی و تحلیل ریسک پروژه‌ها.
 • رعایت و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی در مناطق عملیاتی یا اجرایی.
 • شرکت در دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی HSEE.
 • شرکت در مانورهای HSE.
 • رعایت الزامات HSEE در کلیه فعالیت‌های اجرایی.
 • تهیه گزارش ادواری و موردی به مقام مافوق.

پیش‌نیازها

 • حداقل مدرک کارشناسی در رشته‌های مدیریت پروژه، مهندسی صنایع، رشته‌های فنی یا مهندسی.
 • حداقل چهار سال سابقۀ کاری مرتبط. 
 • درک مطلب نوشتاری و گفتاری.
 • فن بیان عالی.
 • توانایی مدیریت زمان.
 • شنود مؤثر.
 • مسلط به زبان انگلیسی.
 • مسلط به MS Project یا Primavera.
 • مسلط به PMBOK.
 • مسلط به Excel ،PowerPoint ،Word ،Access ،Visio.

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،