کارشناس برنامه‌ریزی تولید

دام و طیور کوروش تهران

منتشر شده 2 ماه پیش

توضیحات

 • حصول اطمینان از زمان‌بندی و برنامه‌ریزی ارسال مطلوب عملیات توزیع به مراکز از انبار مرکزی.
 • مدیریت موجودی‌های انبار مرکزی و مراکز توزیع و تهیه گزارشات تحلیلی ادواری.
 • تشخیص گلوگاه‌های موجود در تولید و رفع موانع تولید و پیگیری لحظه‌ای از واحدهای مربوطه.
 • کنترل موجودی و تعیین نقطه سفارش.
 • کنترل عملکرد تولید و ارائه بازخوردهای تولید.
 • محاسبه و بررسی ظرفیت دردسترس منابع.
 • اطمینان از اجرای FEFO در سیستم موجودی.
 • شناسایی منابع تامین داخلی و خارجی و ارائه فهرست آن به مسئول مافوق.
 • کنترل و پایش مستمر عملکرد تولیدکنندگان.
 • تهیۀ گزارش از موجودی مواد اولیه و میزان انحراف از موجودی.

پیش‌نیازها

 • تسلط کامل به مفاهیم برنامه‌ریزی تأمین و توزیع و اجرای آن.
 • مسلط به اکسل و تهیه انواع گزارشات.
 • توانایی برقراری ارتباط موثر و مذاکره.
 • توانایی مدل‌سازی و اجرای مدل‌ها.
 • تسلط کامل به اصول و مفاهیم MRP.
 • مسلط به مایکروسافت آفیس.
 • مسلط به Power BI و ابزارهای Data Analysis.
 • مهارت عارضه‌یابی و حل مسئله.
 • علاقه‌مند به یادگیری.
 • منظم و مسئولیت‌پذیر.
 • روحیه کار تیمی.

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،