کارشناس برنامه‌ریزی تولید

داروسازی تهران شیمی تهران

منتشر شده 1 ماه پیش

توضیحات

 • تنظیم برنامه زمانی خطوط تولید.
 • کنترل و تهیه گزارش روزانه وضعیت تولید.
 • کنترل و مدیریت شیفت‌های کاری کارگران.
 • توزیع برنامه‌های تولید یا دستور کار به بخش‌های مختلف.
 • ارائه برنامه زمانی مناسب.
 • بررسی ظرفیت‌های تولیدی.

پیش‌نیازها

 • مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع.
 • آشنایی نسبی با مباحث برنامه‌ریزی تامین ـ تولید (MRP، کنترل موجودی و غیره).
 • تسلط کافی به مایکروسافت آفیس.
 • متعهد و مسئولیت‌پذیر.
 • پیگیر، منظم، با دقت.
 • روحیه کار تیمی.

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،