نماینده پزشکی

یک شرکت پیشرو در توزیع

تهران

منتشر شده 2 ماه پیش

اطلاعات فارسی این آگهی به صورت سیستمی ترجمه شده است.

توضیحات

شناسایی مشتریان و مدیریت فروش محصولات اختصاص داده شده به دندانپزشکان به صورت ماهانه، سه ماهه و سالانه مطابق با استراتژی شرکت. ویزیت منظم دندانپزشکان برای نظارت بر در دسترس بودن و حرکت محصول. مدیریت فروش محصولات واگذار شده را مدیریت کنید. قابلیت افزایش فروش حداکثر. هرگونه مشکل را با پزشکان و در محدوده خود حل کند. مشتریان جدید را پیش بینی کند.

پیش‌نیازها

حس روابط انسانی، توانایی کار تیمی، استقلال و ابتکار جهت گیری وظیفه، دانش فنی، سخت کوش و صادق. ارتباطات و اثربخشی مذاکره. وقت شناس خانم

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

نوع استخدام

  • تمام وقت

تحصیلات

رده سازمانی

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،