رئیس حسابداری

یاکس

تهران

منتشر شده 2 ماه پیش

توضیحات

● ثبت و بررسی اسناد حسابداری. ● بررسی امور حسابداری دریافت و پرداخت، فروش و انبار. ● تهیه و ثبت گزارش‌های ارزش افزوده و گزارش‌های خرید و فروش فصلی. ● تهیه و ثبت گزارش‌های حقوق و دستمزد در سایت‌های سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی. ● بررسی امور مربوط به بستن حساب‌ها. ● تهیه صورت‌های مالی و تهیه گزارش‌های مدیریتی. ● ثبت اسناد خزانه.

پیش‌نیازها

● داشتن مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد مرتبط. ● داشتن حداقل سه سال سابقۀ کار مدیریتی یا سرپرستی. ● مسلط به قوانین بیمه و مالیات. ● مسلط به سیستم‌های گزارش‌دهی. ● مسلط به امور خزانه. ● فردی منظم و مسئولیت پذیر. ● فردی با روحیه کار تیمی بالا.

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

جزییات

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،