توسعه‌دهندۀ فرانت‌اِند

مدیریت وتوسعه فناوري اطلاعات آرمان

تهران

منتشر شده 2 ماه پیش

اطلاعات فارسی این آگهی به صورت سیستمی ترجمه شده است.

توضیحات

● همکاری نزدیک با سایر توسعه دهندگان. ● نوشتن کدهای تمیز و قابل استفادۀ مجدد. ● بررسی کدهای نوشته شده توسط اعضای تیم خود و ارائه بازخورد.

پیش‌نیازها

● داشتن حداقل مدرک کارشناسی در رشته‌های مهندسی نرم‌افزار، علوم کامپیوتر، فناوری اطلاعات یا سایر رشته‌های مرتبط. ● آشنا با Angular. ● آشنا با HTML و CSS. ● آشنا با Bootstrap. ● آشنا با JavaScript. ● داشتن حداقل سه سال سابقۀ کاری.

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،