مدیر مالی

پولاد اي ام ام

تهران

منتشر شده 10 ماه پیش

توضیحات

● نظارت بر تهیه و تنظیم صورت های مالی و گزارشات مالی شرکت به صورت ماهانه و در پایان سال مالی. ● نظارت بر تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی و سایر تکالیف قانونی. ● تهیه و تنظیم بودجه های سرمایه ای و جاری سالانه و فراهم نمودن منابع مالی و نظارت بر اجرای قراردادهای تأمین مالی و اعتبارات مربوطه. ● نظارت بر انجام امور مربوط به حسابداری بهای تمام شده و همچنین فعالیتهای مربوط به حسابداری کالا و نظارت بر فعالیتهای حسابداری مالی از قبیل تهیه و تنظیم و نگهداری کلیه دفاتر و اسناد و مدارك عملیات شرکت. ● نظارت بر تهیه و اجراي روشهای حسابداری مالی و کنترل موجوديهای انبارها، اموال منقول و غیرمنقول و تدوین آیین نامه های مالی. ● کنترل و تأیید کلیه هزینه های ریالی و ارزی و صدور دستور پرداخت هزینه های عملیاتی، خدماتی و عمرانی.

پیش‌نیازها

● تجربه مستقیم و تسلط کامل به امور مدیریت مالی در واحدهای تولیدی. ● تسلط به قوانین و مقررات حسابداری و حسابرسی، مقررات مالیاتی و بیمه، قانون تجارت، قانون کار، و استانداردهای حسابداری. ● آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات مدیریت مالی، بازرگانی و حسابداری. ● آشنایی با اصول و مبانی هزینه یابی و بودجه ریزی. ● آشنایی با تجزیه و تحلیل اطلاعات و صورتهای مالی. ● مهارت‌های مدیریتی و تصمیم گیری بسیار قوی.

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،