کارشناس مالی

تهران

منتشر شده 4 ماه پیش

توضیحات

● رسیدگی به حساب‌های بانکی مؤسسه و تهیه صورت مغایرت بانکی. ● پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و اعضای هیئت علمی و قراردادی و سایر هزینه های مؤسسه طبق مقررات. ● انجام کلیه امور مربوط به دریافت و پرداخت وجوه بر مبنای مقررات جاری. ● انجام امور مربوط به پیش پرداخت‌ها، علی الحساب‌ها، اسناد و مدارک مربوط از نظر رعایت و اجرای قوانین و مقررات مالی.

پیش‌نیازها

● دقت و پشتکار در پی­گیری امور. ● آشنا با قوانین اداری مالی. ● آشنا با مفاهیم حسابداری و امور مالی.

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،