کارشناس مالی

تأمین سرمایه تمدن تهران

منتشر شده 2 ماه پیش

توضیحات

 • ثبت و نگهداری اسناد حسابداری و قراردادهای مربوطه.
 • تهیه صورت مغایرت‌های بانکی.
 • رسیدگی به دریافتی‌ها و پرداختی‌ها.
   

پیش‌نیازها

 • آشنایی کامل با قوانین بیمه و مالیات.
 • آشنایی کامل با قوانین و مقررات بازار سرمایه.
 • توانایی تهیه گزارشات داخلی.
 • آشنایی کامل با سیستم خزانه.
 • حداقل مدرک کارشناسی در رشتۀ حسابداری.
 • حداقل دو سال سابقۀ کاری مرتبط. 
 • امانتداری و رعایت اخلاق حرفه‌ای.
 • نظم و انضباط کاری
 • آشنایی کامل با نرم‌افزار راهکاران و مهارت‌های هفت گانه ICDL.

نوع استخدام

 • تمام وقت

رده سازمانی

جزییات

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،