کارشناس مالی

تولیدی و صنعتی عقاب افشان تهران

منتشر شده 2 ماه پیش

توضیحات

 • انجام امور خزانه‌داری: دریافت و پرداخت روزانه.
 • ثبت چک‌های دریافتی و صدور چک‌های پرداختی.
 • انجام امور تنخواه‌گردان و صورت مغایرت بانکی.
 • تهیه گزارش روزانه نقدینگی، اسناد دریافتی و پرداختی.
 • ثبت اسناد دریافت و پرداخت، سفته و ضمانت‌های طرف حساب‌ها در سیستم.
 • تهیه مغایرت‌گیری بانکی روزانه و ماهانه.
 • تهیه گزارشات مربوط به خزانه‌داری.
 • پیگیری امور بانکی.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مدیر مالی و رئیس حسابداری در واحد مالی.

پیش‌نیازها

 • حداقل سه سال سابقۀ کاری مرتبط در یک محیط مالی.
 • تجربه کار با سیستم های مالی سازمانی.
 • تجربه در تحلیل مالی.
 • آشنایی با قوانین بانکی، چک و انواع تسهیلات و ضمانت‌نامه‌های بانکی.
 • آشنایی با اینترنت بانک و سامانه صیاد.
 • آشنایی با نرم‌افزارهای حسابداری.
 • دارای سرعت عمل در پرداخت‌های به موقع و نهایت دقت در صدور چک.
 • امانت‌داری و مسئولیت‌پذیری.

نوع استخدام

 • تمام وقت

رده سازمانی

جزییات

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،