کارشناس مالی

شرکت فعال در حوزه توزیع و پخش تهران

منتشر شده 2 ماه پیش

توضیحات

 • انجام مسئولیت‌های محوله به صورت عمومی و خاص در واحد مالی.
 • مدیر مستقیم: مدیر مالی.
 • مدت قرارداد آزمایشی: ۱ ماه.
 • ساعت‌های کاری: 7:30 صبح تا 16:30.
 • نیاز به سفر کاری: امکان دارد.
 • پاداش و مزایا: مزایای مناسبتی.

پیش‌نیازها

 • مسلط به فرآیندهای مالی حسابداری.
 • تجربه کار تیمی.
 • تجربه کافی و مناسب در خصوص موضوعات بیمه تامین اجتماعی و امور مالیاتی.
 • تجربه همکاری در تهیه صورت‌های مالی اظهارنامه مالیاتی و ارزش افزوده.

نوع استخدام

 • تمام وقت

رده سازمانی

جزییات

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،