کارشناس بهبود مستمر EHS

جی تی آی سلطانیه

منتشر شده 1 ماه پیش

توضیحات

این شغل در راستای دستیابی به اهداف زیر تعریف شده است:

 • شناسایی فرصت‌ها برای بهبود فرایندهای ایمنی، بهداشت و محیط زیست، افزایش چابکی و حذف ضایعات، ضمن دیجیتال‌سازی فرایندها حوزه ایمنی، بهداشت و محیط زیست.
 • استقرار سیستم کایزن در فرایندهای ایمنی، بهداشت و محیط زیست.
 • استقرار سیستم مدرس پروری در مباحث EHS در کلیه واحدهای سازمان جهت ایجاد بهبود مستمر در آموزش EHS.
 • اعمال بهبود مستمر در استقرار استاندارد های بین المللی ISO45001 ،ISO14001 ،ISO9001 و ISO 50001.
 • اعمال بهبود مستمر در استقرار سیستم 5S3R و بازنگری روش اجرایی آن بر اساس آخرین استانداردهای جی تی آی.

مسئولیت‌ها:

 • شناسایی فرایندهای قابل بهبود در جهت دیجیتال‌سازی آ‌ن‌ها و افزایش چابکی روش‌های اجرایی.
 • استقرار سیستم تشویق کارکنان و سیستم پیشنهادات ایمنی جهت فرهنگ‌سازی و مشارکت بیشتر پرسنل در فعالیت‌های EHS.
 • اجرا، حفظ و نگهداری سیستم استاندارد ایزو (ISO 50001 ،14001 ،45001 ،9001) از طریق راهبری تیم ایزو کارخانه، برگزاری دوره‌های آموزشی، تهیه برنامه ممیزی، به‌روزرسانی استانداردها، برگزاری جلسات دوره‌ای و غیره.
 • اجرا و نگهداری استاندارد 5S3R از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی و اجرای تورهای ممیزی ایمنی ماهانه در واحدها، به‌روزرسانی استاندارد و مشارکت در فعالیت‌هایی نظیر ارزیابی ریسک، ارزیابی عوامل زیان‌آور، آزمایشات طب کار و DMSهای مربوط به IWS.
 • شناسایی افراد توانمند و برنامه‌ریزی و تدوین برنامه‌های آموزشی برای این افراد جهت استقرار سیستم مدرس‌پروری جهت ارتقای آموزش‌های حوزه EHS.

پیش‌نیازها

 • دانش کافی و توانایی بالا در کار با نرم‌افزارهای آفیس از قبیل اکسل، پاورپوینت و Power BI.
 • دانش نسبی در خصوص متودولوژی کایزن.
 • دانش کافی در خصوص اجرای استاندارد 5S3R.
 • دانش نسبی در زمینه اجرا و توسعه سیستم مدیریت ایمنی و سلامت در محیط کار.
 • دانش کافی در خصوص استاندارد هایISO 9001 ،ISO 14001 ،ISO 45001 و ISO50001.
 • توانایی برنامه‌ریزی، مهارت‌های ارتباطی و ایده‌پردازی.

نوع استخدام

 • تمام وقت

جزییات

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،