مدیر تجارت داخلی

کدبانو (دلپذير)

کرج

زمان انتشار ۲ ماه پیش

Job Description

● Negotiate with suppliers to improve contract and payment terms. ● Receive purchase requests and review them and submit them to management for approval. ● Check the technical specifications of the submitted requests and submit it to the technical purchasing agent to prepare a price inquiry.

Requirements

● Appropriate public relations. ● Adequate mastery of the principles of domestic and foreign procurement. ● Adequate command of English (reading, writing, negotiation). ● Adequate mastery of the centers of supply and distribution of goods and issuance of import permits.

Employment type

  • Full Time

Educations

Seniority

مشاهده فرصت‌های شغلی متناسب با رزومه شما

تخمین حقوق

از ارزش کنونی خود در بازار کار با خبر شوید.