هماهنگ‌کننده لجستیک

ایران لند اند سی تهران

منتشر شده 2 ماه پیش

توضیحات

  • مدیر مستقیم: مدیر عملیات و سیستم‌ها.
  • مدت قرارداد آزمایشی: ۱ ماه.
  • ساعت‌های کاری: 7:30 تا 16:30؛ البته چنانچه ساعات غیر از این موارد نیاز کاری باشد به شکل اضافه کاری انجام خواهد شد.
  • نیاز به سفر کاری: هر سال یک بار.
  • پاداش و مزایا: پاداش شش ماهه همچنین وجود بیمه تکمیلی و در صورت امکان وام و غیره.

پیش‌نیازها

  • تمرکز بالا و اهمیت بسیار زیاد به زمان‌بندی.
  • دارای دقت نظر در استخراج گزارشات لازم و ارائه به مدیریت واحد مربوطه.

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

جزییات

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،

محاسبه‌کننده حقوق

چقدر حقوق بگیرم؟