اپراتور CNC

ویزایاب سیدنی

منتشر شده 2 ماه پیش

توضیحات

  • ماشین‌کاری با مطالعه دستورات کار، نقشه‌های اولیه، برنامه‌های مهندسی مواد، مشخصات صفحات مرجع، مکان‌های سطوح و پارامترهای ماشین کاری.
  • تفسیر ابعاد هندسی و تحمل (GD و T).
  • تنظیم و برنامه‌ریزی مجدد کنترل‌ها.

پیش‌نیازها

  • سابقه کار قابل اثبات.
  • امکان انجام مصاحبه شغلی به زبان انگلیسی.

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،

محاسبه‌کننده حقوق

چقدر حقوق بگیرم؟