NEW
Clear Filters
Operations Manager

Vosough Talaei Iranian Tehran

21 hours ago

توضیحات

 • نظارت بر مدیریت و بهینه‌سازی عملیات روزانه شرکت.
 • همکاری مستقیم با مدیر ارشد اجرایی و سایر اعضای ارشد برای ایجاد و پیاده‌سازی چشم‌انداز سازمانی، استراتژی کسب‌‌وکار و برنامه‌های کارکنان.
 • ایجاد بودجه‌های کسب‌‌وکار برای رشد مالی و مدیریت صحیح منابع.
 • تجزیه‌وتحلیل داده‌های کلیدی برای درک پیشرفت شرکت در رابطه با اهداف کلیدی و ارائه توصیه‌هایی برای بهبود عملکرد در صورت نیاز.
 • بررسی صورت‌های مالی و گزارش‌های فروش، جهت سنجش بهره‌‌وری و تعیین میزان دستیابی به اهداف سازمان.
 • نظارت بر بودجه سرمایه‌گذاران جهت حصول اطمینان از به انجام رسیدن تعهدات صورت گرفته.
 • ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌ واحدهای مرتبط همچون واحد تولید ،بازاریابی و فروش.
 • ارتباط مستمر با کارمندان جهت یافتن نواقص موجود در سازمان از دیدگاه آن‌ها.
 • نظارت بر نحوه عملکرد کارمندان ایجاد هماهنگی بین کارمندان و تقسیم کار.
 • نظارت بر روند انجام کارها جهت تطبیق با دستورالعمل‌ها و استانداردها.
 • برآورد میزان بودجه‌ مورد نیاز جهت انجام فعالیتهای مورد نیاز سازمان.
 • ارائه مشاوره به مدیر ارشد جهت تخصیص بودجه.
 • تیم‌سازی و الویت‌بندی وظایف بین اعضای تیم.
 • برنامه‌‌ریزی و تعیین مدت زمان انجام هر پروژه.
 • ارائه گزارش پیشرفت کار به ذی‌نفعان سازمان.
 • بهینه‌سازی عملیات روزانه‌ شرکت.
 • مسئول نظارت بر وضعیت تمام سیستم‌های داخلی است که باعث می‌شوند یک شرکت به خوبی اداره شود تا کسب‌‌وکار بتواند به خوبی عمل کند.

پیش‌نیازها

 • داشتن مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشتۀ مدیریت پروژه.
 • 15 سال سابقه کاری مربوطه در این حوزه.
 • آشنایی با مفاهیم مدیریت پروژه.
 • مسلط به حوزه‌های بازرگانی، خدمات و کنترل کیفیت.
 • قدرت هدایت و رهبری حوزه بازرگانی.
 • قدرت هدایت و رهبری حوزه خدمات.
 • قدرت هدایت و رهبری حوزه کنترل کیفیت.