Quality Control Expert

Tahviyeh Sanat Armani Quds

Posted a month ago

Boosted

توضیحات

 • نظارت بر فرآیندهای تولید برای اطمینان از انطباق آن‌ها با استانداردهای کیفی.
 • انجام آزمایش‌ها و بازرسی‌ها بر روی مواد اولیه، محصولات در حال انجام و محصولات نهایی.
 • جمع‌آوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌های کیفی.
 • شناسایی و گزارش مشکلات کیفی.
 • ارائه راه‌حل‌هایی برای رفع مشکلات کیفی.
 • مستندسازی فرآیندها و رویه‌های کنترل کیفیت.
 • به‌روزرسانی دانش خود در مورد استانداردها و مقررات کیفی.
 • آموزش کارکنان در مورد فرآیندهای کنترل کیفیت.

پیش‌نیازها

 • آشنایی با نقشه‌خوانی صنعتی.
 • آشنایی با تجهیزات کیفی و اندازه‌گیری.
 • آشنایی با فرآیندهای کالیبراسیون.
 • آشنایی با فرآیندهای تولید، جوشکاری، رنگ و غیره.
 • آشنایی با صنعت تهویه.
 • مسلط به زبان انگلیسی.
 • مسلط به مایکروسافت آفیس.
 • آشنایی با استدانداردهای ایزو.
 • مسلط به مستندسازی و تکمیل فرم‌های مربوطه.
 • داشتن دقت کافی.
 • داشتن تعامل بالا و کار گروهی.

نوع استخدام

 • تمام وقت

رده سازمانی

جزییات

نوع استخدام

 • تمام وقت

رده سازمانی

To see more jobs that fit your career