Responsible Pharmacist

PersisGen Karaj

Posted 2 months ago

توضیحات

حصول اطمینان از تطابق کیفیت فرآورده دارویی با الزامات پروانه ساخت با انجام آزمایش کامل کیفی و کمی برای حداقل کلیه مواد موثره و نیز سایر آزمایشات و کنترل های لازم برای هر سری ساخت در مواردی که فرآورده های دارویی از کشورهای دیگر وارد می‌شوند.

 • کنترل مستندات هر سری ساخت از فرآورده‌های دارویی (Batch Record Review) و انطباق آن با CTD.
 • ارائه CTD فرآورده‌های دارویی بر اساس ضوابط اداره کل امور دارو مواد تحت کنترل.
 • نظارت بر تدوین SMF بر اساس آخرین راهنمای بین‌المللی PIC/S و به‌روز نمودن آن.
 • نظارت بر اجرای صحیح بازبینی کیفیت فرآورده (PQR).
 • اقدامات لازم جهت اخذ، اصلاح یا تمدید پروانه ساخت فرآورده‌ها در شرکت.

پیش‌نیازها

 • حداقل مدرک دکتری حرفه‌ای یا تخصصی داروسازی.
 • مسلط به قوانین و مقررات سازمان غذا و دارو.
 • مسلط به الزامات GXP و GMP.
 • مسلط به شرایط و دستورالعمل‌های امنیت بیولوژیک انسان.
 • مسلط به CTD دارو.
 • مسلط به تهیه مستندات مورد نیاز ارگان‌های نظارتی.
 • حداقل دو سال تجربه کاری ترجیحاً در صنعت دارو/بیولوژیک.

نوع استخدام

 • تمام وقت

رده سازمانی

جزییات

نوع استخدام

 • تمام وقت

رده سازمانی

To see more jobs that fit your career

Salary Estimator

Discover your current worth in the job market.