Systems and Methods Expert

Dorsa Tehran

Posted a month ago

توضیحات

 • اجرا و انجام کل داشبوردهای ساخته شده در سازمان و صحت‌سنجی آن‌ها.
 • اجرا و کنترل تمامی نرم‌افزارها و دسترسی‌های سیستمی کلیه پرسنل.
 • عارضه‌یابی، بازنگری و مهندسی مجدد فرآیندها.
 • اجرا، نظارت و نگهداری سیستم‌ها.
 • ارزیابی عملکرد فرآیندها.
 • گزارش و تحلیل فرآیند (گزارش‌دهی عملکرد سیستم‌ها).
 • انجام اقدامات اصلاحی و ارائه پیشنهاد‌های لازم و پیگیری تا حصول نتیجه.
 • شناسایی و به‌کارگیری رویکردهای تعالی سازمانی و مدیریت کیفی.

پیش‌نیازها

 • مسلط به مدل‌های مرجع فرایندی.
 • آشنایی با مدل‌ها و استانداردهای حوزه مدیریت سرویس (مانند ITIL).
 • سابقه تدوین، بازطراحی، و پیاده‌سازی و جاری‌سازی فرایندهای سازمانی.
 • آشنایی با استانداردهای حوزه فرایندهای سازمانی.
 • آشنایی با مدل‌های بلوغ فرایندی.

To see more jobs that fit your career