NEW
Clear Filters

توضیحات

 • طراحی، مدیریت، استقرار، نظارت و هدایت فرآیندهای مدیریت استراتژیک سیستم‌های مدیریتی، تعالی سازمان، برنامه‌ریزی و کلیه فعالیت‌های مربوط به امور فناوری اطلاعات با هدف مستندسازی.
 • استانداردسازی، مستندسازی و بهبود مستمر فرآیندهای کسب‌وکار مبتنی بر سیستم مدیریت یکپارچه IMS و ایزو 13485.
 • برنامه‌ریزی و مشارکت در اجرای ممیزی‌های داخلی و خودارزیابی‌ها بر اساس استانداردهای داخلی و خارجی.
 • تهیه و ارائه گزارش‌ها در خصوص عملکرد سازمان در پیشبرد پروژه‌ها.
 • عارضه‌یابی، بازنگری و مهندسی مجدد فرآیندهای سیستمی پیاده‌سازی شده.
 • برنامه‌ریزی سالانه کمیته‌های تخصصی سازمان.

پیش‌نیازها

 • دانش و مهارت مدیریت استراتژیک.
 • دانش سیستم‌های مدیریت یکپارچه (IMS).
 • توانایی برنامه‌ریزی، مدیریت و کنترل پروژه.
 • مسلط به اصول مستندسازی.
 • مسلط به اصول و مدل‌های تعالی سازمان.
 • مسلط به اصول مدیریت دانش.
 • مسلط به اصول مدیریت ریسک.
 • توانایی تهیه گزارش.
 • دانش فنون طراحی و مدل‌سازی.
 • آشنایی با تحلیل سیستم.
 • آشنایی با استانداردهای مدیریتی.
 • آشنایی با ممیزی داخلی.
 • مهارت تیم گردانی و اداره جلسه‌ها.
 • آشنایی با مفاهیم سازمانی.