توضیحات

 • شناسایی، عارضه‌یابی، تحلیل و بهبود فرایندها.
 • تدوین، بازنگری و مستندسازی دستورالعمل‌ها.
 • طراحی و مدلسازی فرآیندها با BPMNS.
 • پیاده‌سازی فرآیندها در BPMS و پشتیبانی.
 • طراحی و مستندسازی فرآینده‌های کاری.
 • مهندسی مجدد و بهبود فرایندها.
 • نظام‌مندی مدارک و مستندات مربوطه.
 • تدوین، تغییر و به‌روزآوری فرآیندها و دستورالعمل‌ها.

پیش‌نیازها

 • محدودۀ سنی: 25 تا 35 سال.
 • مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشتۀ مهندسی صنایع.
 • جنسیت مد نظر: ترجیحاً خانم.
 • مسلط به زبان انگلیسی.
 • ساکن تهران.
 • امکان اعزام به ماموریت.
 • توانایی مذاکره و برقراری ارتباطات مؤثر.
 • توانایی حل مسئله و تصمیم‌سازی.
 • یادگیرنده و محقق.
 • صبور و با حوصله.
 • روحیه کار گروهی.

To see more jobs that fit your career