Senior Software Tester

Azki

Tehran

Posted 3 months ago

توضیحات

● انجام روزانه تست‌های مختلف بر روی محصولات و فیچرها. ● تدوین و نگهداری از استانداردها، ابزارها، تکنیک‌ها و فرایندهای قابل استفاده برای تست و مستندسازی. ● شناسایی نیازمندی‌های تست، از روی مشخصات محصول/فیچر. ● اطمینان از کیفیت بالای محصول قبل از ارائه انتشار. ● همکاری با تیم محصول و تیم توسعه‌دهندگان در خصوص گزارش و پیگیری وضعیت مشکلات (باگ‌ها).

پیش‌نیازها

● مسلط به مفاهیم تست و انواع روش‌های تست نرم‌افزار (Functional ،Non-Functional). ● مسلط به طراحی و پیاده‌سازی Test Case و Test Scenario. ● مسلط به مستندسازی مراحل مختلف آزمون‌های تست و ثبت Issueها. ● آشنایی با یکی از ابزارهای طراحی تست اتومات مانند Cypress. ● آشنایی با نرم‌افزارهای مدیریت پروژه و Issue Tracking مانند JIRA. ● آشنا با یکی از زبان‌های برنامه‌نویسی. ● آشنایی با نرم‌افزار Postman و تست API. ● آشنایی با فرایندهای تولید نرم‌افزار. ● توانایی درک مسئله و ارائه راه‌حل. ● توانایی تحلیل سناریوهای مختلف تست. ● توانایی انجام کار گروهی.

To see more jobs that fit your career