Senior Contractual Affairs Expert

Dana Energy Tehran

Posted 19 days ago

توضیحات

نظارت و پیگیری مداوم بر همه جنبه‌های مالی مکاتبات قراردادی و JOAها بین شرکت نفت و گاز دانا از یک سو و کارفرما، شرکا و پیمانکاران قراردادهای طرح‌های توسعه و بهره‌برداری از سوی دیگر و همچنین برنامه‌های کاری و بودجه‌های سالیانه عملیات نفتی مربوطه با تمرکز بر شرکت در پروژه مربوط به میدان‌های نفتی خلاصه ای از شرح وظایف این جایگاه شغلی است.

از جمله مهمترین وظایف محوله به این سمت عبارت است از:

 • آماده‌سازی درخواست‌ها و پاسخ‌ها به جلسات JMC و کمیته‌های مالی مربوطه.
 • آگاه نگه‌داشتن مدیران مرتبط از وضعیت مالی پروژه‌های در حال اجرا در قالب قراردادهای IPC و JOA و هر مورد حادی که نیاز به اقدام فوری داشته باشد.
 • اطمینان از هماهنگی موثر و روابط سازنده با کارفرما، شرکا (کنونی و آینده)، بهره‌بردارJV و پیمانکاران در ارتباط با موضوعات مالی.
 • پیگیری و یاری‌رسانی به مدیریت جهت حصول اطمینان از این‌که بازپرداخت‌های مرتبط با قراردادهای طرح‌های توسعه و بهره‌برداری میادین و شرکت‌های IFO به طور کامل انجام می‌گیرد.
 • نظارت بر اجرای تصمیمات مالی جلسات JMC و پیگیری پیشنهادات مالی کمیته‌های درونی JV در راستا با قالب قرارداد IPC.
 • نظارت بر و کنترل درخو‌است بودجه شرکا، هزینه‌های نفتی و سایر هزینه‌ها از طریق برقراری و ارتباط نزدیک با گروه حسابداری به منظور انطباق سندهای عملیاتی و حسابداری با برنامه کار و بودجه سالانه.

پیش‌نیازها

 • 5 سال سابقه کار در اکتشاف و تولید.
 • 5 سال سابقه کار در حوزه بازرگانی.
 • مسلط به حوزه‌های برنامه‌ریزی، کنترل پروژه، کنترل هزینه و گردش مدارک در پروژه‌های حوزه نفت‌ و گاز.
 • مسلط به قراردادهای IPC و Buy Back.
 • شناخت مبانی فنی صنایع بالادستی، میان‌دستی و پایین‌دستی نفت و گاز.
 • آشنایی با مبانی حسابداری.
 • آشنایی با مفاهیم مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی: DBMS ،MIS ،EIS ،DSS ،BI ،CSM.
 • آشنایی با فرایند مناقصات.

To see more jobs that fit your career