توضیحات

 • برگزاری و مدیریت جلسات شناخت فرآیندها با ذی‌نفعان.
 • پایش، ترسیم و ویرایش وضع موجود فرآیند های کسب‌وکار (As-Is).
 • شناسایی گلوگاه‌ها و نقاط قابل بهبود فرآیندها.
 • جمع‌آوری پیشنهادهای بهبود جهت رفع گلوگاه‌ها.
 • ترسیم وضعیت مطلوب فرآیندها (To-Be).
 • ترسیم ماتریس RACI، تعریف KPI، نگارش SOP و نگارش راهنمایی کاربری.
 • تهیه نیازمندی سیستمی جهت خودکارسازی فرآیندها در ERP یا BPMS.
 • تهیه داشبوردهای مدیریتی با استفاده از KPI فرآیندها.

پیش‌نیازها

مهارت‌های موردنیاز:

 • مسلط به یکی از ابزارهای ترسیم و تحلیل فرآیند (VISIO ،BIZAGI ،VISUAL PARADIGM).
 • توانایی ترسیم فرآیند با استاندارد BMPN.
 • توانایی نگارش دستورالعمل و راهنمای کاربری.
 • مسلط به ابزارهای MS OFFICE.
 • زبان انگلیسی بالاتر از متوسط.
 • محدودۀ سنی: 30 تا 38 سال.

شایستگی‌ها:

 • توانایی حل مسئله.
 • مهارت ارتباط موثر.
 • تفکر خلاق.
 • روحیه کار تیمی.

نوع استخدام

 • تمام وقت

جزییات

To see more jobs that fit your career

Salary Estimator

Discover your current worth in the job market.