Sales Manager

Baraka Distribution

Ahwaz

Posted 7 days ago

توضیحات

● مدیریت شعبه (فروش، مالی، اداری، خدماتی و پشتیبانی). ● کنترل فروش و مناطق فروش. ● برگزاری و کنترل جلسه‌های فروش، مالی و اداری. ● کنترل آمار فروش روزانه و ارائه آمار به سازمان مرکزی فروش. ● کنترل و پیگیری هزینه‌های شعبه. ● بررسی وضعیت مشتریان فعال و غیرفعال. ● کنترل گزارش‌های واحد توزیع، پخش و فروشنده‌ها. ● کنترل موجودی انبارها. ● شرکت در مصاحبه‌های استخدامی و جذب نیرو.

پیش‌نیازها

● داشتن حداقل پنج سال سابقۀ کاری در رشته‌های مرتبط. ● فردی متعهد و مسئولیت‌پذیر. ● توانایی انجام کار گروهی.

To see more jobs that fit your career