توضیحات

 • انجام فعالیت‌­های لازم در خصوص برنامه‌ریزی نیروی انسانی برای تعیین نیازهای سالیانه دپارتمان­‌های مختلف و پیگیری وضعیت نیازهای استخدامی واحدها بر اساس برنامه‌ریزی نیروی انسانی.
 • بررسی شرح شغل و شرایط احراز دریافت شده و برگزاری جلسه با مدیر برای شفافیت درخواست استخدام.
 • تهیه، به­‌روزرسانی و استفاده از بانک‌های اطلاعاتی و منابع استخدامی اعم از سایت‌های کاریابی، هدهانت، معرفی، تهیه و انتشار آگهی‌های استخدامی با توجه به شغل مورد نظر در جهت یافتن فرد مناسب.
 • غربالگری اولیه رزومه­‌های دریافتی و انجام مصاحبه تلفنی در راستای بررسی اولیه شرایط احراز طبق اصول و قوانین استخدامی سازمان.
 • انجام هماهنگی­‌های لازم جهت مصاحبه تخصصی و شایستگی محور منابع انسانی.
 • انجام هماهنگی­‌های لازم جهت تهیه پیشنهاد شغلی به کارجویان و فرآیند جامعه‌­پذیری افراد و هماهنگی­‌های لازم برای روز اول کاری.
 • برگزاری مصاحبه خروج و تهیه و تنظیم گزارشات مربوط به آن.
 • انجام امور مربوط به برند کارفرمایی (ارتباط با دانشگاه، مراکز علمی، برگزاری رویدادها) در جهت ارتقای آن.
 • انجام فعالیت­‌ها و هماهنگی‌های لازم در خصوص ترفیع و ارتقای افراد اعم از دریافت درخواست ارتقا، ارزیابی و نوشتن پروفایل ارتقا و اخذ مجوزهای لازم.
 • انجام فعالیت­‌ها و هماهنگی‌های لازم در خصوص کارآموزی افراد.

پیش‌نیازها

 • دانش تخصصی در زمینه فرآیندهای مختلف منابع انسانی و دانش رفتار سازمانی.
 • دانش در حوزه قوانین ( قانون کار، قوانین مالیاتی و بیمه‌ای).
 • مهارت ارتباط موثر.
 • مهارت کار تیمی.
 • مدیریت زمان.
 • مهارت مذاکره و متقاعدسازی.
 • تفکر تحلیلی و حل مسئله.
 • تفکر انتقادی.
 • روحیه یادگیری.

نوع استخدام

 • تمام وقت

جزییات

To see more jobs that fit your career