NOC and Data Center Network Maintenance Manager

Asiatech Inc.

Tehran

Posted 2 months ago

توضیحات

● نظارت بر پایش و تجزیه‌وتحلیل عملکرد شبکه و ارائه راهکارهای بهینه‌سازی. ● تجزیه‌وتحلیل، تدوین استانداردها، تعیین اولویت‌ها، توسعه و تفسیر اهداف و رویه‌های سازمانی. ● تحقیق و پژوهش در حوزۀ پیشرفت‌های علمی و فناورانه در حوزۀ مراکز داده. ● نظارت بر بودجه و هزینه‌های عملیاتی و خرید تجهیزات مورد نیاز. ● طراحی و مهندسی سرویس قابل ارائه و جدید. ● نظارت بر کلیه فرآیندهای مرتبط با ارائه سرویس به مشترکین و ارائه پیشنهادات برای بهبود سیستم‌ها. ● برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر پیاده‌سازی اقدامات امنیتی شبکه برای محافظت از داده‌ها، نرم‌افزارها و سخت‌افزارها. ● نظارت بر اجرای BCP عملیات شبکه. ● اجرای وظیفه محوله در چارت تیم مدیریت بحران.

پیش‌نیازها

● توانمند در مهارت‌های ITIL Foundation. ● آشنایی با تشریح الزامات سیستم مدیریت فناوری اطلاعات ISO 20000. ● آشنایی با تشریح الزامات مدیریت امنیت اطلاعات ISO 27001. ● مسلط به CCNP Data Center. ● آشنایی با CCIE R&S. ● توانمند در مفاهیم CCDE. ● توانمند در مفاهیم امنیت در شبکه. ● توانمند در مفاهیم LPIC1 و LPIC2.

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

جزییات

To see more jobs that fit your career