.NET Developer

Pardakht Electronic Sadad

Tehran

Posted 2 months ago

توضیحات

● همکاری در تدوین معماری و توسعه سیستم‌ها. ● بازنویسی سرویس‌های قدیمی. ● بررسی و تست سرویس‌های پیاده‌سازی شده. ● بررسی بازدهی و عملکرد سرویس‌ها. ● بازبینی و به‌روزرسانی سرویس‌های موجود. ● فراهم کردن موارد تست جهت سهولت کار تیم تست. ● ایجاد مستندات جهت پیاده‌سازی و زیر ساخت اولیه سرویس‌ها. ● به‌روزرسانی فیچرها و ابزارهای مورد استفاده. ● ایجاد ارتباط بین سرویس‌های توزیع شده. ● ذخیره‌سازی و بررسی لاگ.

پیش‌نیازها

● مسلط به NET Framework. و ابزارهای مرتبط. ● مسلط به NET Core. ● مسلط به ORM. ● مسلط به #C. ● مسلط به مفاهیم Web Service و Rest API. ● آشنایی با مباحث تولید و مهندسی نرم‌افزار. ● آشنایی با مفاهیم Solid ،OOP ،Design Patterns. ● آشنایی با مفاهیم تست‌نویسی و TDD. ● آشنایی با مفاهیم همزمانی و Async. داشتن موارد زیر مزیت محسوب می‌شود: ● آشنایی با ISO 8583. ● آشنایی با متدهای رمزنگاری. ● آشنایی با سیستم‌های مسیجینگ.

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

جزییات

To see more jobs that fit your career