Mechanical Expert (Fixed Equipment)

Masnouat Felezi Sangin (MFS)

Tehran

Posted 11 days ago

توضیحات

 • ارائه گزارش به مدیر مهندسی (سرپرست مهندسی پروژه).
 • انجام محاسبات برای تجهیزات مختلف طبق Design Practices ،Codes ،Standards ،Hand Books ،MR Attachments.
 • بررسی، کنترل نقشه‌های General Arrangement و نقشه‌های Detail تجهیزات ثابت مطابق محاسبات و رویه‌های تعریف شده.
 • آماده‌سازی MTO، طبق نقشه‌ها و محاسبات Detail و رویه‌های تعریف شده.
 • تهیه دستورالعمل‌ها و کنترل نقشه‌های ساخت و بازرسی با همکاری بخش کنترل کیفیت.
 • بررسی کامنت‌های فنی کارفرمایان و مشاوران بر روی اسناد و اعمال آن‌ها در صورت لزوم.
 • ارائه خدمات مهندسی شامل محاسبات اولیه، تهیه دیتا شیت‌های مکانیکی برای بخش فروش.
 • بررسی اسناد پیوست قرارداد مانند MR، مشخصات فنی و نقشه‌های استاندارد.
 • برآورد زمان مورد نیاز برای انجام وظایف محوله از طرف مدیر و سرپرست مهندسی و بخش کنترل پروژه.

پیش‌نیازها

 • داشتن حداقل مدرک کارشناسی در رشته‌های مکانیک یا فنی مرتبط.
 • داشتن حداقل پنج سال سابقۀ کاری در زمینه‌های مشابه برای تجهیزات ثابت و یا پکیج‌های فرآیندی در شرکت‌های سازنده (vendor)، مشاور و EPC.
 • توانایی خواندن، درک و اعمال کدها و استانداردهای مرتبط مانند ASME ،TEMA ،API 560 ،530 ،535 ،556.
 • مسلط به نرم‌افزارهای طراحی مخازن تحت فشار مانند PV-ELITE ،Nozzle Pro و غیره یا مبدل‌های پوسته و لوله مانند HTRI و  ASPEN EDR.
 •  ترجیحا آشنا با محاسبات المان محدود و کار با نرم‌افزارهای مربوطه مانند Ansys.
 • آشنایی با نرم‌افزارهای اتوکد و سالیدورکس.
 • آشنا با مایکروسافت آفیس. 
 • آشنایی با هیترهای مستقیم (کوره‌ها) ارجحیت دارد.
 • زبان انگلیسی در حد خوب برای درک مطلب، مکاتبه و متوسط برای مکالمه.

To see more jobs that fit your career