توضیحات

  • مدیریت و برنامه‌ریزی منابع.
  • نظارت، کنترل و هدایت فعالیت‌های عملیاتی واحد بازاریابی و برند در حیطه فرآیندها.
  • تدوین و توسعه استراتژی‌های تبلیغاتی.

پیش‌نیازها

  • مسلط به فرایندها و کارکردهای حوزه بازاریابی دیجیتال (رسانه‌های اجتماعی، فعالیت‌های تحت وب، سئو و غیره).
  • آشنایی با ابزارهای تبلیغاتی.
  • مسلط به فرایندها و کارکردهای حوزه تبلیغات تلویزیونی، تبلیغات محلی، پشتیبانی محیطی و طراحی و برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی کمپین‌های بازاریابی و رویدادها.
  • مسلط به فرایندها و کارکردهای حوزه طراحی (گرافیکی و متن).
  • مسلط به فرایندها و کارکردهای حوزه ارتباط با مشتری و تحقیقات و تحلیل بازار و بررسی رفتار مصرف کننده، تحلیل قیمت و غیره.

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

جزییات

To see more jobs that fit your career