ICT Trainer

Nirooye Gharb Tehran

Posted a month ago

توضیحات


NG Academy به منظور توسعه تیم آموزشی خود، مدرسان متخصص را در حوزه‌های زیر جذب می‌نماید:
• Cloud computing
• cloud service
• Big data
• GaussDB
• IoT
• OpenEuler
• OpenGauss
• HarmonyOS
• AI
• Kunpeng
• Storage
• Collabroation
• intelligent Vision
• Digital Power
• MDC
• Datacom
• WLAN
• Security
• Transmission
• Access
• 5G
• LTE

مزایا و شرایط:
• آموزش‌های رایگان تخصصی و فنی HCIA و TTT در ایران و چین
• دریافت رایگان مدرک بین المللی HCIA و HCSI
• حق‌التدریس مطلوب

پیش‌نیازها

  • دارای تحصیلات و یا سابقه کاری مرتبط با حوزه‌های ذکر شده.
  • دارای سابقه تدریس و انتقال دانش.
  • توانایی شرکت در دوره‌های آموزشی حضوری و قبولی در آزمون‌های مربوطه.
  • تعهد به همکاری با مرکز آموزش نیروی غرب.
  • تمایل به یادگیری فناوری‌های جدید.
  • سطح متوسط در زبان انگلیسی.

To see more jobs that fit your career