Employee Experience Team Lead

Mofid Securities Tehran

Posted 7 months ago

توضیحات

 • برنامه‌ریزی و اجرای خدمات رفاهی.
 • تقویت ارتباطات مدیریت و کارکنان.
 • مدیریت روند استعفا و خروج از سازمان.
 • مشارکت در اجرای برنامه‌های تیم‌سازی در سازمان.
 • برنامه‌ریزی و برگزاری رویدادها و همایش‌ها.
 • سازماندهی و توزیع نظرسنجی‌های مربوط به رضایت شغلی همکاران.
 • ایجاد فضای کاری با رویکرد مثبت و حل تعارضات و مشکلات پرسنل.
 • بهبود روابط کاری، ایجاد روحیه و افزایش بهره‌وری در عملکرد مدیریت و کارکنان.

پیش‌نیازها

 • فنون مذاکره و ارتباط مؤثر.
 • مسلط به متدهای نگهداشت کارکنان.
 • تفکر سیستمی و توان برنامه‌ریزی.
 • توانایی ایجاد تعامل و ارتباطات سازمانی.
 • آشنایی با روش‌های مدیریت و تخصیص منابع.
 • آشنایی با برنامه‌ریزی و اجرای تکنیک‌های نگهداشت سرمایه انسانی و عارضه‌یابی خروج همکاران.

نوع استخدام

 • تمام وقت

جزییات

To see more jobs that fit your career