Electrical Expert

Modiran Vehicle Manufacturing (MVM)

Tehran

Posted 11 days ago

توضیحات

 • استفاده از نرم‌افزارهای طراحی به منظور طرح‌ریزی و طراحی سیستم‌های برقی مطابق با استانداردهای صنعتی و سازمانی.
 • گردآوری داده‌های مربوط به پروژه‌ها و مستندسازی تمامی داده‌های برقی.
 • پشتیبانی برقی از تمامی پروژه‌های موجود.
 • آماده‌سازی و ارائه گزارش‌های مورد نیاز پروژه‌ها.
 • نظارت بر پروژه‌ها و قراردادهای موجود و اطمینان از هماهنگی میان آن‌ها.
 • همکاری در بازسازی و ارائه راهکارهای بهبود عملکرد تجهیزات.
 • بررسی گزارش‌ها، طرح‌ها و مستندسازی آن‌ها.

پیش‌نیازها

 • حداقل مدرک کارشناسی در رشتۀ مهندسی برق گرایش قدرت.
 • آشنایی کامل با زبان انگلیسی.
 • آشنایی با نقشه‌خوانی و مطالعه مدارک مهندسی.
 • آشنایی با پنل‌های برقی و ابزارآلات برقی.
 • آشنایی کامل با AutoCAD ،Dialux ،ETAP ،DIgSILENT. 

To see more jobs that fit your career