Call Center Supervisor

Asiatech Inc.

Tehran

Posted a month ago

توضیحات

● کنترل و تحلیل شاخص‌های عملکردی مرکز تماس و در صورت نیاز بازنگری در خصوص اضافه نمودن شاخص مورد نیاز. ● مربیگری و آموزش پرسنل برای حفظ استانداردها برای ارائه خدمات به مشتریان (توجه به مشکلات و چالش‌های مشتریان شاکی و اطمینان از حل شدن موارد سمت مشترک) و در صورت نیاز بازنگری روال موجود. ● گزارش، تجزیه‌وتحلیل و حل مسائل مربوط به سیستم‌ها، مشتریان و عملیات مؤثر بر کیفیت خدمات. ● محاسبه پاداش کارشناسان و کارکرد کارشناسان دورکار ساعتی. ● چینش و بالانس نمودن شیفت ماهیانه پرسنل مرکز تماس B2C. ● بررسی و نظارت بر به‌روزرسانی وب سایت آموزشی B2C. ● بررسی وضعیت صف تماس و ارائه راهکار در جهت کنترل تماس از دست رفته. ● بررسی و کنترل بر اطلاع‌رسانی کارشناسان در خصوص مجوزهای کاری (در محیط شبکه‌های اجتماعی). ● بررسی کارا بودن بستر تجهیزاتی پرسنل ساعتی.

پیش‌نیازها

● آشنایی با ITIL. ● مسلط به + Network. ● آشنایی با CCNA. ● آشنایی با AAA. ● مسلط به DSL. ● توانمند بر نرم‌افزارهای مانتیورینگ. ● مسلط به مدیریت ارتباط با مشتریان. ● مسلط به اصول و فنون مذاکره. ● توانمند بر مهارت‌های ICDL.

To see more jobs that fit your career

Salary Estimator

Discover your current worth in the job market.