درباره فن آذرخش

وبسایت:

مدیر عامل:

سال تأسیس:

صنعت:

تولید و فرآیند

تعداد کارمندان:

50-99کارمند

موقعیت:

ایران,

آدرس:

ُخیابان گاندی- خیابان پانزدهم- پلاک 23- طبقه 2

موقعیت فن آذرخش بر روی نقشه مشخص نشده‌است.