جدید
حذف فیلترها
2 روز پیش

توضیحات

 • اجرای قوانین اداری، استخدامی، پشتیبانی و توسعه منابع انسانی.
 • اطمینان از رعایت استانداردهای ایمنی و سلامت در محیط کار.
 • تهیه، تنظیم و اجرای آیین‌نامه‌ها و بخش نامه‌های اداری براساس ضوابط و مصوبات شرکت.
 • برنامه‌ریزی و نظارت بر عملکرد قراردادها.
 • انجام امور استخدامی مربوطه و تنظیم شرح وظایف کارکنان واحدها.
 • ارائه راهکارهای لازم در امر بهبود روش‌ها، تحول اداری و توسعه منابع انسانی.
 • صدور احکام کارگزینی مطابق با قوانین و مقررات استخدامی، تعیین حقوق و دستمزد و تنظیم ماموریت‌های داخلی و خارجی کارکنان.
 • انجام کلیه امور رفاهی کارکنان و خدمات مرتبط با بیمه.

پیش‌نیازها

 • مسلط به فرآیندهای منابع انسانی.
 • مسلط به قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی.
 • مسلط به کلیه فعالیت‌های حوزه اداری و کارگزینی.
 • مسلط به فرآیند جذب و نگهداشت نیروی انسانی.
 • آشنایی با تدوین استراتژی‌های منابع انسانی.
 • آشنایی با روش‌های ارزشیابی شغل و شاغل.
 • آشنایی با نظام‌های جبران خدمات.
 • آشنایی با فرآیند ارزیابی و مدیریت عملکرد کارکنان.
 • آشنایی با فرآیند آموزش.
 • داشتن مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشتۀ مدیریت منابع انسانی.
 • حداقل ده سال سابقۀ کاری مرتبط.

نوع استخدام

 • تمام وقت

رده سازمانی

جزییات