فیلترها:

گروه شغلی

استان

صنعت

رده سازمانی

تحصیلات

زمان درج شغل

حذف فیلترها
منتشر شده 8 روز پیش

توضیحات

● طراحی واحدهای کانه آرایی و کنسانتره. ● طراحی واحدهای کنسانتره. ● طراحی پروژه‌های صنعتی. ● حقوق: توافقی (پرداخت حقوق سرماه).

پیش‌نیازها

● آشنایی با نرم‌افزارهای مرتبط. ● مسلط به زبان انگلیسی. ● آشنایی با اصول طراحی در پروژه‌های صنعتی. ● داشتن مدرک کارشناسی در رشتۀ مهندسی معدن. ● داشتن حداقل هفت سال سابقۀ طراحی دذ واحدهای کانه آرایی و کنسانتره.