جدید
حذف فیلترها
2 روز پیش

توضیحات

تحت راهنمایی و نظارت معاونان، رئیس دفتر نمایندگی مسئولیت‌های زیر را به عهده دارد:

 • توسعه تجارت در کشور عضو با همکاری نزدیک با بخش‌ها/دپارتمان‌های «تامین مالی شرکت‌ها و پروژه‌ها» و «موسسات مالی بانکی و غیر بانکی» در دفتر مرکزی بانک.
 • ترویج فعالیت‌های بانک برای مشتریان بخش خصوصی و دولتی در کشور عضو.
 • کمک و هماهنگی در زمینه پردازش پروژه (بررسی دقیق، ساختار معاملات و مذاکره، تهیه مستندات و ارائه در سطوح مختلف فرآیند تایید بانک) و همچنین مدیریت و نظارت بر نمایه عملیات موجود بانک.
 • مدیریت بانک در زمینه وضعیت اقتصادی، تجاری و سایر تحولات مهم کشور که می تواند به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر منافع بانک تأثیر بگذارد.
 • انجام امور موردی مرتبط که ممکن است توسط اعضای مدیریت داده شود.
 • توسعه و حفظ ارتباطات با دولت و مقامات دولتی کشور عضو. جامعه تجاری محلی؛ جامعه بین‌المللی از جمله سایر موسسات مالی بین المللی و کمک‌کنندگان دوجانبه؛ سازمان‌های غیر دولتی؛ عموم مردم و مطبوعات.
 • اظهار و حفظ امتیازات، معافیت‌ها و مصونیت‌های ویژه بانک، پرسنل، اماکن، سوابق و امکانات آن در کشور عضو.
 • مدیریت و سازماندهی کلی دفتر نمایندگی در کشور عضو و امکانات آن (فضای اداری، حساب‌های بانکی، وسیله نقلیه، تجهیزات از جمله فناوری اطلاعات و مخابرات، امنیت، نگهداری کلی، بیمه، تمدید اجاره، کنترل بودجه و غیره).
 • اطمینان از تطابق اجرایی عملیات دفتر نمایندگی با الزامات قانونی کشور عضو.
 • کمک و هماهنگی با بخش‌های مختلف در دفتر مرکزی بانک در انجام وظایف محوله.

پیش‌نیازها

 • مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته‌های بانکداری، کالی، حسابداری، مدیریت بازرگانی، اقتصاد، حقوق یا سایر رشته‌های مرتبط. 
 • حداقل شش سال سابقۀ مدیریتی در حوزه مرتبط در بانکداری، ترجیحاً در یک بانک توسعه چند جانبه در زمینه‌های مؤسسات مالی، تأمین مالی پروژه، ریسک اعتباری یا نمایندگی کشور.
 • توانایی قابل اثبات برای مکالمه و نوشتن گزارش‌های حرفه‌ای به زبان انگلیسی و محلی.

نوع استخدام

 • تمام وقت

رده سازمانی

جزییات