جدید
حذف فیلترها
کارشناس مالی

کیمیا آرا تهران

10 دقیقه پیش

توضیحات

 • تهیه گزارش‌های مالیاتی از جمله ارزش افزوده و معاملات فصلی.
 • کنترل سیستم و موجودی انبار و ارائه گزارش.
 • پیگیری دریافت معوقات مالی.
 • پیگیری کلیه امور مربوط به حساب‌های مالی.
 • ارائه گزارش‌های مالی در حیطه وظایف کاری به مدیر ارشد.

پیش‌نیازها

 • مسلط به مایکروسافت آفیس به ویژه ورد و اکسل.
 • آشنایی با نرم‌افزارهای مالی از جمله راهکاران سیستم.
 • مسلط به تهیه صورت تطبیق و رفع مغایرت با شرکت‌ها.
 • مسلط به صدور اسناد.
 • مسلط به حقوق و دستمزد.
 • مسلط به حسابداری فروش.
 • مسلط به خزانه و عملیات دریافت و پرداخت.
 • شناخت اصول حسابداری مالی.
 • مسلط به قوانین کار، تأمین اجتماعی و مالیاتی.
 • آشنا با گزارش‌های مالی.
 • آشنا با اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده.
 • آشنا با گزارشات فصلی و سامانه مودیان مالیاتی.
 • آشنا با بهای تمام شده.
 • آشنا با حسابداری انبار.
 • افراد دارای سابقه کاری در شرکت‌های دارویی در اولویت خواهند بود.

نوع استخدام

 • تمام وقت

رده سازمانی

جزییات