جدید
حذف فیلترها
9 روز پیش

توضیحات

  • برنامه‌ریزی و کنترل پروژه.
  • تهیه گزارشات روزانه، هفتگی و ماهانه.
  • مدیر مستقیم: مدیر برنامه‌ریزی و کنترل پروژه.
  • نیاز به سفر کاری: نیروی مورد نظر به صورت اقماری در محل سایت مستقر است.
  • پاداش و مزایا: کمپ مهندسی، ایاب و ذهاب، پاداش عملکرد، بیمه و غیره.

پیش‌نیازها

  • جنسیت مد نظر: آقا.
  • مدرک تحصیلی در رشته مهندسی صنایع.
  • سه تا چهار سال سابقه سرپرستی در حوزه مرتبط؛ دو سال سابقه کارشناسی. 
  • آشنایی با مفاهیم برنامه‌ریزی و کنترل پروژه.
  • آشنایی با اکسل و MSP.