کارشناس خزانه‌داری

زاگرس ایرلاینز تهران

منتشر شده 1 ماه پیش

توضیحات

 • کنترل دستورپرداخت‌ها از نظر امضاهای مجاز و امضای پرداخت آن‌ها اعم از وجه نقد و یا صدور چک در وجه اشخاص حقیقی و حقوقی طبق مقررات و مصوبات شرکت.
 • ثبت و نگهداری دفاتر قانونی دریافت و پرداخت خزانه‌داری طبق مقررات مالی شرکت.
 • همکاری در پیگیری کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های متفرقه و ارائه گزارش به مقام مافوق.
 • جمع‌آوری، مستندسازی و بایگانی کلیه اسناد و اطلاعات مربوط به حوزه مسئولیت به صورت فیزیکی یا الکترونیکی به منظور تسهیل دسترسی به مدارک در مواقع لزوم.
 • انجام کلیه امور خزانه‌داری شامل دریافت‌ها، پرداخت‌ها، مغایرت‌گیری بانکی، مغایرت‌گیری جاری فروشگاه‌ها.
 • انجام امور مربوط به تسهیلات اخذ شده و صدور اسناد مربوطه.
 • تهیه مستندات و ارائه گزارشات مستمر بر اساس اطلاعات موجود و مرتبط با فعالیت خزانه‌داری.
 • ثبت مستندات بانکی.
 • صدور و ثبت چک‌ها، اسناد پرداختی و ضمانت‌نامه‌ها.
 • صدورچک‌های پرداختی طبق دستورپرداخت.
 • تحویل و رسید پرداخت از چک به مشتری.
 • دریافت و ثبت چک‌ها و سفته و ضمانت‌های طرف حساب‌ها.
 • کنترل ضمائم اسناد و فاکتورهای دریافتی و پرداخت وجه آن‌ها پس از تأیید مدیر مربوطه.
 • تهیه صورت خلاصه از دریافت‌ها و پرداخت‌های روزانه و ارائه به حسابداری به همراه ضمائم مربوطه جهت پاس کردن دریافت‌ها.
 • انجام کلیه امور مربوط به دریافت و پرداخت.

پیش‌نیازها

 • مسلط به مغایرت‌گیری بانکی.
 • مهارت‌های نگارشی.
 • توانایی کار تیمی.
 • متعهد و مسئولیت‌پذیر.
 • تسلط کافی به مایکروسافت آفیس.

نوع استخدام

 • تمام وقت

رده سازمانی

جزییات

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،