رئیس حسابداری

استدلر تهران

منتشر شده 24 روز پیش

توضیحات

 • مسئول عملیات مالی و حسابداری روزانه.
 • ثبت اطلاعات مالی و ارائه گزارش.
 • اطمینان از رعایت استانداردهای مالی در امور مالی.
 • مدیریت کلیه معاملات حسابداری تهیه گزارش‌ها مالیاتی و گزارش‌ها فصلی مالیات بر ارزش افزوده.
 • تهیه اظهارنامه مالیاتی، اطمینان از انطباق با پرداخت‌ها، رعایت مسایل مالیاتی و سایر الزامات.
 • انجام فرآیندهای بسته حساب‌ها و صورت‌های مالی.
 • کنترل مغایریت‌گیری بانکی و وجوه نقد.
 • محاسبه حقوق و دست‌مزد، از جمله جمع‌آوری و وارد کردن داده‌ها از همه کارکنان.
 • تهیه گزارش از اطلاعات مالی با توجه به برنامه‌های اعلام‌شده و ارائه آن‌ها مدیر مالی و مدیرعامل.
 • تهیه گزارش‌های مدیریتی.
 • مدیریت کارکنان و اطمینان از شفافیت و به روز بودن امور مالی.
 • محل کار: خیابان شریعتی ـ قبل از پل رومی.

پیش‌نیازها

 • مدرک کارشناسی در رشته حسابداری.
 • حداقل هشت سال سابقه کاری در حوزه مرتبط. 
 • دانش قوی از قوانین و مقررات مرتبط از جمله مالیات و بیمه تامین اجتماعی.
 • مهارت‌های تحلیلی و کمی قوی، با دقت و توجه به جزئیات.
 • محدوده سنی ایده آل: 30 تا 45 سال.
 • مهارت‌های ارتباطی بالا.
 • پمشتاق این موقعیت.
 • آشنا با سیستم سپیدار.

نوع استخدام

 • تمام وقت

رده سازمانی

جزییات

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،

محاسبه‌کننده حقوق

چقدر حقوق بگیرم؟